Beter Oss - Joop van Orsouw

Bijdrage ontmoeting.omgang BrabantZorgKatwijk: Het kan Beter Oss

Een van de belangrijke speerpunten wordt door BrabantZorg Katwijk  met Wethouder Joop van Orsouw besproken.

Beter Oss is een sociale partij, met extra aandacht voor ouderen.

Zo begint het partijprogramma en alle publicaties.

Lijstrekker Joop van Orsouw, geboren en getogen Ossenaar, is al vele jaren landelijk actief bij ouderenpartij 50plus en hij weet uit eigen ervaring wat het is om oud te worden. Met ouders welke de gezegende leeftijd van 88 en 95 jaar hebben mogen behalen kwam hij alle onderdelen van het oud worden tegen.

Een ervaring welke hij gebruikte bij zijn werkzaamheden als wethouder.

Als wethouder heeft Joop als aandachtsgebieden : wonen, verkeer en het stadscentrum.

Op het gebied van wonen heeft Joop flink zijn stempel kunnen drukken op ouderenhuisvesting. Niet alles is geregeld, woningbouwprojecten duren lang. Daarom wil Joop nog 4 jaar wethouder blijven.

De plannen voor het oude belastingkantoor zijn goedgekeurd en daar ligt de aandacht vooral op ontmoeten en ruimer wonen. Joop eiste dat ieder appartement minimaal 75 m2 moest zijn en dat er veel ruimte moest komen voor ontmoeten. Ruimte voor scootmobielen en voldoende parkeerplaatsen voor gehandicapten.

Dat in een groene omgeving. En dat is volledig gelukt.

Ontmoeten, het belangrijkste woord voor de toekomstige woningbouw !

Zijn moeder woonde nog op hoge leeftijd in een rustige straat in een eengezinswoning. Er kwamen iedere dag nauwelijks auto’s door de straat, enkele voetgangers en meer niet. Vroeger zwaaiden de enkele voetgangers nog, maar ook zij ontvielen ons, en het werd stil, eenzaam.

Op 94 jarige leeftijd verhuisde ze naar een flat achter de Visserskerk. Dicht bij het centrum, zo kon ze nog naar T’juffie, de kermis en de kerk.

Ook zag ze mensen lopen vanaf haar balkon, buren kwamen weer op de koffie. Wel op maar 60 m2, dus bezoek kon beperkt zitten. Zware deuren, hoge drempels en geen automatische deuropeners. Op een gegeven moment werden de drempels letterlijk te hoog.

Woningen “geschikt” voor ouderen zouden het zijn, niet echt dus.

In toekomstige woningbouwplannen heeft Joop maatregelen genomen zodat deze wel geschikt zijn voor ouderen.

Er komen 3.000 woningen in Oss West, 30 % ervan in de sociale huur.

Joop wil daar vele hofjes bouwen, zogenaamde Knarrenhofjes. (Begijnenhofjes). Zo’n 20 tot 30 woningen in een vierkant met een grote besloten binnentuin voor alle bewoners. Veel groen, bankjes, speelgelegenheid voor de kleinkinderen, ontmoetingsruimte, jeu de boules baan enz.

Een hofje waar mensen elkaar kennen en zien zodra men naar buiten gaat, een hofje waar men op elkaar kan letten en helpen. Natuurlijk ook woonruimten voor jongeren er vlakbij, zodat oud en jong elkaar versterken. Oud past op de kinderen, terwijl jong boodschappen voor beiden haalt, waar jong kan helpen bij een klusje of waar oud juist kan helpen met tips.  We zullen steeds meer voor elkaar moeten zorgen, want de overheid trekt zich steeds meer terug.

Oss West, waar iedereen veilig over straat kan, met vrij-liggende fietspaden, veel groen, winkels,  huisartsen en buurthuizen.Joop wil er de komende 4 jaar voor zorgen dat zo’n  wijk er ook daadwerkelijk komt.

Maar er is veel meer om voor te vechten. Zo moet het armoedebeleid van 120 % naar 130 % van het minimumloon, zodat meer mensen, met name ouderen, er ook gebruik van kunnen maken. De zorg wordt steeds verder uitgekleed terwijl er steeds meer ouderen komen.

De regeringspartijen VVD, CDA en D66 bevriezen de AOW en zorgen ervoor dat pensioenen niet geïndexeerd worden, terwijl er geld genoeg in de pensioenfondsen zit. Daar kan Joop vanuit Oss weinig aan doen.

U kunt daar wel wat aan doen, door bijvoorbeeld deze landelijke partijen niet te belonen, maar lokaal te stemmen.

Dat mag op Beter Oss,  lijst 5.

www.beteross.nl