Non-infill veld O.S.S. '20

“Capaciteit probleem van O.S.S.’20 naar aanleiding van mislukt experiment met het non-infill veld”

Beter Oss en het CDA Oss hebben vragen naar aanleiding van de uitkomst van de pilot met het non-infill veld bij voetbalclub O.S.S.’20. Dit experiment heeft de club niet gebracht wat zij hadden verwacht; namelijk een veilig en goed bespeelbaar veld. De beschikbare capaciteit op de accommodatie aan de Rusheuvel is daardoor uiterst kritisch geworden. Wij hebben daarom de volgende vragen aan het college van B&W.

  1. Wordt er op dit moment onderzoek gedaan naar de staat van het non-infill veld, met als doel de uitslag hiervan te gebruiken in het geschil tussen gemeente, fabrikant en aannemer van het veld?
  2. Is er al rekening gehouden met het scenario dat het veld geheel of gedeeltelijk niet voldoet aan de eisen voor een veilig speel en oefenveld? Zo ja, welke acties zullen dan worden ondernomen?
  3. Is er contractueel vastgelegd met de aannemer/leverancier wat de wederzijdse verplichtingen zijn bij het mislukken van de pilot? Zo ja, welke zijn dat?
  4. Welke afspraken zijn er destijds gemaakt met O.S.S.’20 ten aanzien van de pilot en het niet voldoen aan de verwachtingen m.a.w. het mislukken van de pilot?
  5. Is het college zich ervan bewust dat O.S.S.’20, wachtende op een uitspraak in het geschil, langere tijd een capaciteit probleem heeft voor wat betreft wedstrijd- en trainingsfaciliteiten?
  6. Zijn er al voorstellen gedaan aan O.S.S.’20 om het dreigende capaciteitsprobleem op te lossen? Zo ja, welke en wat is daarop de reactie van O.S.S.’20 geweest?
  7. Zijn er al door O.S.S.’20 zelf al voorstellen gedaan om tot een oplossing te komen voor dit probleem? Zo ja welke en hoe is daarop gereageerd door de gemeente?
  8. Waarom heeft de gemeente gekozen voor een dergelijk pilot terwijl er onvoldoende informatie was over het welslagen van deze pilot?
  9. Hoe is deze pilot tot stand gekomen en hoe zijn de risico’s  t.a.v. de kosten afgedekt tussen de verschillende partijen.
  10. Is het college bereid de gemeenteraad een voorstel te doen met het doel deze impasse voor O.S.S’20 te doorbreken.

Namens de fracties van

Beter Oss
Hennie van der Wal
Fractievoorzitter & Raadslid                            

CDA Oss
Sidney van den Bergh
Raadslid

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *