Gelukkig wonen en Leefbaarheid staan bij Beter Oss hoog in het vaandel.

Gelukkig en Leefbaar kunnen wonen in alle kernen van Oss, naast veiligheid is dit een rode draad door ons programma.

Bewustwording bevorderen is belangrijk,

daarom willen wij dat Oss een Global Goals gemeente blijft en ook een fair trade gemeente.

Maatwerk waar het kan.

Beter Oss zoekt altijd naar werkbare oplossingen, gekeken vanuit onze inwoners.

Beter Oss - Ouderen

Speciale aandacht voor ouderen

De bezuiniging op de huishoudelijke hulp in de thuiszorg repareren

Beter Oss - Sportvereniging

Sportclubs moet je koesteren

Sporten op lokaal niveau moet gewaarborgd worden.

Beter Oss - Ondernemers

Ondernemers moeten kunnen ondernemen

Stimuleren van de Osse economie is van groot belang.

Beter Oss - Veiligheid

Veiligheid is heel belangrijk

Waar zijn wij binnenkort te vinden?

Campagnes

Er zijn geen aankomende evenementen.