Joop van Orsouw

Lijsttrekker
Biografie

Al ruim dertig jaar heb ik me als geboren en getogen Ossenaar ingezet in de lokale politiek. Eerst als commissielid, later als raadslid en in de afgelopen jaren als wethouder. In mijn portefeuille heb ik ruimtelijke ordening, milieu, personeel en organisatie, woonwagenbeleid, kermisbeleid, volkshuisvesting, economische zaken en financiën gehad. Daarnaast was ik namens de 50PLUS partij algemeen bestuurslid van Waterschap Aa en Maas.

Mensen hebben mij door de jaren heen leren kennen als iemand die met veel passie optreedt en waar nodig, niet bang is om hard uit te halen. Onrecht moet immers bestreden worden. Op die manier heb ik veel inwoners van onze gemeente kunnen en mogen helpen. De komende jaren hoop ik daar met volle overtuiging voor u, en alle andere inwoners van onze stad en de omliggende dorpen, mee door te mogen gaan. Het kan Beter voor Oss!

Joop van Orsouw is een jurist, makelaar en zelfstandig ondernemer die woont en werkt in Oss. Samen met zijn vrouw voedde hij drie inmiddels volwassen kinderen op. Voor zijn vele vrijwilligerswerk is hij koninklijk onderscheiden als Ridder in de orde van Oranje Nassau. De afgelopen jaren was Joop wethouder voor Beter Oss, de partij die hij in 2014 oprichtte.

Volg Joop