Jeroen Haring

Biografie

Ossenaren mogen van mij best trots zijn op hun stad. We zijn soms geneigd klein te denken, maar onder meer Organon, Zwanenberg en onze logistieke sector bewijzen dat we tot grote dingen in staat zijn. Daar hoort een levendig centrum bij, met een goed winkel- en cultuuraanbod, dat past bij een stad van 100.000 inwoners. Een stad waarin je je bovendien veilig moet kunnen voelen, en tegen het dumpen van afval overlast door illegaal vuurwerk wordt opgetreden.

Maar de overheid is er niet alleen om corrigerend op te treden. Aan onnodige overheidsbemoeienis en overbodige commissies moet een einde komen. Het woningaanbod moet zowel voor zowel jongeren als ouderen beter bereikbaar worden. En We moeten maatregelen nemen om energie te verduurzamen, zonder daarbij uit het oog te verliezen wat de effecten zijn voor mensen, hun kosten en hun woonomgeving.

Ik denk dat Beter Oss de lokale partij is waar naar alle mensen geluisterd wordt, los van politieke kleur. Daarom wil ik zelf ook ik bereikbaar zijn voor iedereen in de buurt. Om te horen wat hun zorgen zijn en waar mogelijk, problemen direct aan te pakken.

Sinds de 55 jaar dat Jeroen Haring al een Ossenaar is, heeft hij de stad leren kennen van de Ruwaard en de Krinkelhoek tot aan Ussen. Hij is oud-voorzitter van Scouting Dorus Rijkers en de OK Filmclub. Jeroen is getrouwd met Ireen, de trotse vader van vier kinderen en opa van even veel kleinkinderen.