Maria Dobbelsteen

Raadslid
Biografie

Als raadslid van Beter Oss heb ik me de afgelopen jaren ingezet voor het Osse centrum, waar ik zelf ook woon en werk. We hebben in die tijd samen met onze wethouder Joop van Orsouw hard geknokt voor de start van het Walkwartier, en met succes. Dat is dan ook iets waar ik trots op terugkijk, net als op het opknappen van het Terwaenen plein, de woonruimtes boven de winkels en de vergroening van het centrum.

Maar nog veel belangrijker is dat we ook vooruitkijken. Naar de start van het project Raadhuislaan Zuid, bijvoorbeeld. Of hoe we er voor gaan zorgen dat goede woonruimte bereikbaar en betaalbaar blijft voor iedereen in de gemeente Oss. En de vrijetijdseconomie in onze gemeente verdiend het om veel meer aandacht te krijgen.

De komende jaren hoop ik me voor al die zaken opnieuw in te mogen zetten. Op dezelfde oplossingsgerichte en benaderbare manier die mensen van mij gewend zijn. Iedereen kan mij voor alle onderwerpen benaderen. Als ik de vraag zelf niet kan beantwoorden, zorg ik ervoor dat iemand van onze fractie het direct oppakt.

Maria Dobbelsteen zet zich al vele jaren in voor het verbeteren van het ondernemersklimaat in Oss, onder meer als drijvende kracht achter de Stadspas. Ze heeft zowel sociaal als professioneel een groot netwerk en heeft er een talent voor de juiste mensen bij elkaar te brengen. Maria is een graag geziene gast op Osse terrassen, waar iedereen haar direct herkent aan haar kleurrijke hoeden.

Volg Maria